Garanti

Vi er medlem af Dansk Håndværk hvilket betyder, at det arbejde vi udfører for private kunder, er omfattet af Dansk Håndværk Garantiordning, hvilket er en ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Dansk Håndværk Garantiordning dækker kundernes tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Som medlem af Dansk Håndværk er vi som virksomhed forpligtet til at levere håndværksmæssigt vel udført arbejde samt til at iagttage god og redelig forretningsskik. Vi er endvidere forpligtet til at efterleve en eventuel kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn samt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen. Disse forpligtelser har vi som virksomhed selv har været med til at påtage os, for at give vores kunder maksimal sikkerhed for godt og veludført håndværk.

Du har mulighed for at læse mere om Dansk Håndværk Garantiordning på www.dhv.dk.

Kontakt os

Tømrerfirmaet Bent Lund A/S
Bukkærvej 5
6933 Kibæk

Tlf.: 40 85 71 93
Mail: mail@bentlund.dk

CVR nr.: 31258294

Left Menu Icon
Tømrerfirmaet Bent Lund